skip to Main Content
Osnovna škola “Čengić Vila I”

Osnovna škola “Čengić Vila I”

Kao i prethodnih, tako i ove godine učenici naše škole učestvovali su u globalnoj akciji “Sat kodiranja”, kroz koju učenici imaju priliku da se zainteresiraju i prihvate programiranje kao interesantnu pojavu danas a koja ima veliki uticaj na društvo oko nas. Kroz jednu od aktivnosti, naši učenici su pomoću Micro:bita istraživali svijet programiranja i kodiranja.

  • : Sarajevo
  • : 30
Back To Top