skip to Main Content
Osnovna škola ” Behaudin Selmanović “

Osnovna škola ” Behaudin Selmanović “

Učenici su na početku sata pogledali motivacioni video. Zatim su programirali micro:bit i pokazali ostalim učenicima šta su uradili.

  • : Sarajevo
  • : 5
  • : Jedan sat
Back To Top