skip to Main Content
OŠ”Aleksa Šantić”

OŠ”Aleksa Šantić”

Učenici su na časovima informatike i na časovima informatičke sekcije kodirali. Članovi sekcije su pomagli učenicima koji prvi put programiraju. Pisali su na stikerima utiske sa sata kodiranja i od tih listića napravili plakat. Koordinatori su bili nastavnice Melisa Novalić i Alzira Maljić

  • : Sarajevo
  • : 1089
  • : 390
  • : 38
Back To Top