skip to Main Content
OŠ Edhem Mulabdić

OŠ Edhem Mulabdić

Na svim časovima sam pratila upute sa mail-a te po tim uputama započela i održala časove. Učenici su se zabavili učestvujući na ovakvim časovima, bilo je zanimljivo i njima i meni kao nastavnici. sa oduševljenjem su pratili uspjehe i prelaske na druge nivoe. Večina učenika je nastavila kodiranje i kući, ko je bio u mogućnosti.
Komentari učenika nakon časa su veoma pozitivni i ohrabrujući. Sretni su što su imali priliku da rade ovako interesantne stvari na času.

  • : Sarajevo
  • : 472
  • : 22
  • : 3
Back To Top