skip to Main Content
Medresa “Osman Ef. Redžović”

Medresa “Osman ef. Redžović”

Sat kodiranja na inovativan način podučava učenike algoritamskom razmišljanju i programiranju.

  • : Visoko
  • : 250
  • : 30
Back To Top