skip to Main Content
JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO

JU PRVA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO

Učenici su bili jako sretni kad sam im rekla da ćemo imati sat kodiranja u našoj školi. Oko 100 učenika je uzelo učešće na satu kodiranja i održali smo sedam sati. Dosta učenika je bilo uključeno i indirektno, nisu se prijavili , ali su radili u paru ili u grupi. Učenici su bili razdragani, uživali su na satima i na kraju sata su rekli i svoje mišljenje, što se vidi u video materijalu koji ću Vam proslijediti.

  • : BUGOJNO
  • : 680
  • : 100
  • : 7
Back To Top