skip to Main Content
JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica

JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica

Svake godine pa tako i ove svi učenici naše škole od 6. do 9. razreda su imali priliku učestvovati u aktivnosti “Sat kodiranja” . Sa velikim interesom i oduševljenjem riješavali su zadatke pomažući jedni drugima. Sa velikom radošću prihvatili certifikate o završenom kursu.
Mnogi su kazali kako će nastaviti da vježbaju i kod kuće.

  • : Jablanica
  • : 723
  • : 330
  • : 13
Back To Top