skip to Main Content
JU OŠ “Maglaj”

JU OŠ “Maglaj”

Učenici od 6 do 9 razreda su na času Informatike, sada već tradicionalno, rješavali zadatke sa sata kodiranja. Svi učenici su sa oduševljenjem rješavali svih 10 koraka u ovogodišnjoj temi “Dance party” ali su se vraćali i na prošlogodišnji zadatak pa i njega rješavali. Mogu reći da je oko 90% učenika uspješno riješilo zadatak za što sam im i isprintao njihove certifikate.

  • : Maglaj
  • : 613
  • : 333
  • : 17
Back To Top