skip to Main Content
JU Opća Gimnazija “Bosanska Krupa”

JU Opća gimnazija “Bosanska Krupa”

Sat kodiranja je počeo kao jednosatni uvod u računarstvo, i dizajniran je da demistifikuje “kodiranje”, te da demonstrira da svako može naučiti osnove i proširiti sudjelovanje u polju računarstva. Sat Kodiranja se odvija svake godine tokom Sedmice računarskog obrazovanja čiji početak se organizuje na rođendan jednog od pionira računarstva admirala Grace Murray Hoppera (Decembar 9, 1906) i traje do 15.decembra!
Cilj Sata kodiranja je da učenici shvate kako je računarstvo zabavno i kreativno, dostupno svim uzrastima, za sve učenike, bez obzira na svoje znanje u informatici.
Učenici, učesnici Sata kodiranja u našoj školi, u toku kojeg su naučili kodirati igricu Flappy Bird su su
Armin Pašalić, Benjamin Todorovac, Medina Dizdarević, Belma Tulić i Sajra Fajić
Sat kodiranja u našoj školi je organizovala profesorica Amna Dervišagić
Pokušajte i vi Flappy Bird

  • : Bosanska Krupa
  • : 74
  • : 5
  • : 1
Back To Top