skip to Main Content

Sat kodiranja 2015

Centar za promociju civilnog društva kroz svoj SMART Resursni centar je i 2015. godine pokrenuo još veću promotivnu kampanju sa ciljem uključivanja još većeg broja mladih u svijet kodiranja. Sat kodiranja 2015. godine podržala su sva nadležna ministarstva obrazovanja iz Federacije Bosne i Hercegovine, Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku.

Sedmica informatičke edukacije obilježena je u periodu od 07. do 13. decembra 2015. godine. U navedenom periodu organizovana su 198.982 događaja, sa preko 60 miliona učesnika širom svijeta. Bosna i Hercegovina je sa više od 20.000 uključenih učenika u preko 300 škola i nevladinih organizacija postigla najbolje rezultate u regiji drugu godinu zaredom.

U SMART Resursnom centru CPCD u Sedmici informatičke edukacija organizovano je deset satova kodiranja za 190 ljubitelja kodiranja širom Bosne i Hercegovine, za učenike Osnovne škole „Osman Nakaš“ iz Sarajeva, učenike Osnovne škole „Hamza Humo“ iz Zenice, učenike Osnovne škole „Isak Samokovlija“ iz Sarajeva, učenike Osnovne škole „Srednje“ iz Ilijaša, učenike Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ iz Sarajeva, kao i za djecu iz Dječijeg Doma „Bjelave“ i djecu iz SOS Kinderdorfa, te učenike i građane koji su se samoinicijativno prijavljivali.

Sat kodiranja 2015. godine podržali su mnogi političari i ambasadori u BiH, među kojima su britanski ambasador Edward Ferguson, češki ambasador Jakub Skalnik, slovački ambasador Jan Pšenica, šef misije USAID-a Peter Duffy, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvir Kazazović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hadžović, načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić, i zamjenik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo Elvir Resić.

Akciju je podržalo 7 partnera tj. društveno-odgovornih kompanija i organizacija iz BiH. Kompletna akcija sprovedena je na volonterskoj osnovi.

Back To Top