skip to Main Content

Sat kodiranja 2014

Bosna i Hercegovina je prvi put učestvovala u akciji Sat kodiranja 2014. godine kada je Centar za promociju civilnog društva kroz svoj SMART Resursni centar pokrenuo veliku promotivnu akciju u cilju uključivanja što većeg broja mladih u ovu jedinstvenu akciju. Sat kodiranja 2014. godine su podržala sva ministarstava nadležna za obrazovanje u BiH, Odjel za obrazovanje Brčko Distrikta, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, te Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku.

U periodu od 8. do 14. decembra 2014. godine obilježena je globalna Sedmica informatičke edukacije u kojoj su organizovana 77.432 događaja – Sata kodiranja – sa 60 miliona učesnika širom svijeta. Bosna i Hercegovina je sa više od 15.000 uključenih učenika u 145 škola i nevladinih organizacija postigla najbolje rezultate u regiji. Prema zvaničnim podacima u Sedmici kodiranja 2014. godine učestvovalo je 165 zemalja širom svijeta, pri čemu je BiH na 10. mjestu u odnosu na broj stanovnika i broj prijavljenih događaja.

U SMART Resursnom centru u Sedmici informatičke edukacije organizovani su sati kodiranja za preko 100 mladih i starih ljubitelja kodiranja. Prvi Sat kodiranja otvorio je Almir Čehajić Batko koji je kodirao sa mališanima iz Dječijeg doma „Bjelave“. Sedmicu kodiranja u SMART RC zatvorio je, Mirsad Abdagić Kike koji je kodirao sa učenicima Osnovne škole „Osman Nakaš“.

CPCD se obratio i mnogim društveno odgovornim kompanijama sa ciljem obezbjeđivanja nagrada na najaktivnije škole, nastavnike i učenike. Akciju je podržalo 12 partnera tj. društveno-odgovornih kompanija i organizacija iz BiH. Kompletna akcija sprovedena je na volonterskoj osnovi.

Back To Top