skip to Main Content

O Centru za promociju civilnog društva

Ko smo?

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je jedna od najstarijih i najuticajnijih bh. organizacija koja uspješno djeluje već 20 godina. CPCD je osnovan 10.06.1996. godine.

Šta radimo?

 • Inspirišemo mlade da ostvare svoje snove
 • Osnažujemo mlade da budu pokretači i kreatori promjena
 • Opremamo mlade znanjima i vještinama za najtraženije poslove 21. vijeka
 • Organizujemo razne edukacije (do sada preko 1.500 edukacija)
 • Pomažemo drugim organizacijama širom BiH
 • Mijenjamo zakone na bolje
 • Pomažemo ugroženim kao što smo u poplavama 2014. godine
 • Potičemo saradnju vlasti i organizacija civilnog društva
 • Pokrećemo i prikupljamo potpise podrške, kao što smo 2006. prikupili 500.000 potpisa podrške kampanji GROZD
 • Doprinosimo razvoju BiH brojnim projektima

Naša misija

Doprinos jačanju civilnog društva u BiH kroz pružanje podrške razvoju organizacija civilnog društva i njihovoj međusobnoj saradnji i umrežavanju, uspostavljanje okvira za efikasne odnose sa vladinim i profitnim sektorom i razvoj građanskog aktivizma, kao i kroz promociju neprofitnog sektora kao kvalitetnog i nezaobilaznog aktera u društveno-ekonomskom razvoju zemlje.

Naša vizija

Interna vizija: CPCD je nezavisna, stabilna i visoko profesionalna organizacija koja pruža kvalitetne programe i usluge za podršku razvoju civilnog društva, sarađuje sa brojnim partnerima u BiH i regionu i predstavlja bitan faktor u borbi za bolji život građana BiH. CPCD svoje djelovanje zasniva na motivaciji, znanju i idejama svojih zaposlenika i volontera, koji su u potpunosti posvećeni ostvarivanju misije organizacije.

Eksterna vizija: Društvo informisanih, obrazovanih i odgovornih građana, aktivno uključenih u borbu sa izazovima sa kojima se današnje BiH društvo suočava kao i efikasna, odgovorna i sposobna vlast na svim društvenim nivoima.

O SMART Resursnom centru

Šta je SMART Resursni centar?

SMART Resursni centar (RC) pruža edukativne i savjetodavne usluge građanima i građankama, organizacijama, institucijama i kompanijama.

CPCD je 2006. godine osnovao svoj Resursni centar koji predstavlja jedinstveni servis, sa ciljem razvoja kapaciteta, sticanja znanja, razvoja i unapređivanja vještina, te razvoja profesionalizma i efektivnog djelovanja privatnih i pravnih lica. Zahvaljujući izuzetno visokom nivou kvaliteta usluga koje nudi, od 1996. godine pa do danas, SMART RC se pozicionirao kao vodeći centar za edukaciju organizacija, poslovnih subjekata, vladinih institucija i građana iz cijele BiH.

Da li ste znali da je SMART Resursni centar do sada:

 • organizovano više od 1.500 edukativnih programa, treninga i radionica na kojima je prisustvovalo više od 50.000 osoba?
 • pomogao više od 10.000 organizacija civilnog društva, kompanija, vladinih institucija i građana iz cijele BiH i regije?
 • zabilježio preko 2.5 miliona posjeta na zvaničnoj stranici www.civilnodrustvo.ba?
 • objavio više od 40.000 vijesti o tenderima, edukacijama i stipendijama i oglasima za posao?

SMART RC posjeduje e-learning platformu www.znam.ba koja služi kao online alat za edukaciju. Ova platforma nudi brojne mogućnosti a neke od njih su: ušteda sredstava za plaćanje obuka, mogućnost ocjenjivanja i samoocjenjivanja tokom obuke, kreiranje edukacija sa različitim stilovima učenja, stalni pristup obuci kada odgovara učesnicima, mogućnost korištenja materijala sa obuka.

S – SOLIDARNI

M – MOTIVISANI

A – AKTIVNI

R – RAZLIČITI

T – TRANSPARENTNI

Mi smo SMART, a vi?

Kontaktirajte nas

Adresa: Marka Marulića 2/3, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 644 810

E-mail: info@cpcd.ba smart.rc@cpcd.ba

Pronađite nas na društvenim mrežama

Pronađite nas na mapi

Back To Top