Meni

Akcija pod nazivom “Sat kodiranja” čiji je cilj uključenje osnovnih i srednjih škola ali i nevladinih organizacija i kompanija u BiH u najveći informatičko-edukativni događaj u historiji učenja predstavljena je danas.

Ovu akciju u našoj zemlji je pokrenula nevladina organizacija Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a podršku joj je pružilo i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

U okviru akcije pod nazivom “Sat kodiranja” sa ciljem uključenja BiH u najveći edukativni događaj u historiji (Hour of Code) koji je u BiH pokrenuo CPCD iz Sarajeva, udruženje INPUT je uzelo učešće.

U četvrtak 23. aprila 2015. godine, Resursni centar CPCD-a i partneri akcije ugostili su tri pobjedničke škole nagradne igre „Sata kodiranja“ u 2014. godini. U februaru 2015. godine proglašene su pobjedničke škole…

Najveći informatičko-edukativni događaj u historiji učenja,  “Sat kodiranja 2015” održat će se i ove godine u Bosni i Hercegovini u periodu od 07. do 13. decembra u organizaciji Centra za promociju civilnog društva.

Edukacija je namijenjena učiteljima razredne i predmetne nastave zainteresovanim za primjenu informatike u nastavi, te nastavnicima i profesorima informatike u osnovnim i srednjim školama…

Djeca i mladi Bosne i Hercegovine i ove godine će imati priliku učestvovati u jedinstvenom edukativnom događaju naziva Sat kodiranja (Hour Of Code) čiji je osnovni cilj sticanje znanja i prvih programerskih iskustava.

IT sektor je jedan od rijetkih u kojima uvijek ima posla za sve koji hoće da rade, a dobra vijest je da za neka od zanimanja nije potrebno završavati fakultet, već samo srednjoškolsku naobrazbu.

Da li ste znali da je u Bosni i Hercegovini prošle godine preko 300 škola i nevladinih organizacija sa preko 25.000 učenika učestvovalo u najvećem edukativnom događaju na svijetu, čime je naša zemlja zadržala mjesto među prvih 10 zemalja u svijetu?

Po broju sudionika naša zemlja ostvarila je najbolje rezultate u regiji: više od 30.000 učenika osnovnih i srednjih škola sudjelovalo je ove godine u Satu kodiranja.

Ove godine je 260 škola, organizacija i biznisa u periodu od 5. do 11. decembra realiziralo brojne satove kodiranja širom BiH, uz podršku Centra za promociju civilnog društva (CPCD), zvaničnog predstavnika ove akcije za BiH.

U sklopu cijele sedmice organiziran je i niz specijalnih satova kodiranja s brojnim zvaničnicima, a učenici su imali priliku kodirati s ministrom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elvirom Kazazovićem…